Studencie Wydziału,

tutaj znajdziesz harmonogram sesji zimowej 2021/22:

SESJA_EGZAMINACYJNA_2021_22 ZIMA_studia_stacjonarne

SESJA_EGZAMINACYJNA_2021_22 ZIMA_studia_stacjonarne_egzamin_poprawkowy

SESJA_EGZAMINACYJNA_2021_22 ZIMA_studia_niestacjonarne

SESJA_EGZAMINACYJNA_2021_22 ZIMA_studia_niestacjonarne_egzamin_poprawkowy

Harmonogram sesji zimowej 2021/22 Centrum Językowe PŁ

Uwaga!
Zmiany w opublikowanych harmonogramach są możliwe wyłącznie za udokumentowaną zgodą studentów, których dotyczą.