Informujemy, że plany zostały opublikowane i są dostępne pod linkiem:

https://wzip.edu.p.lodz.pl/mod/folder/view.php?id=1743