Studenci, absolwenci i pracownicy Wydziału tworzą wspólnotę zorientowaną na realizację koncepcji life-long learning i misji wydziału. Na Wydziale, co roku, ponad 500 studentów kończy studia i zdaje egzaminy dyplomowe. W 2020 roku liczba wydanych dyplomów, od początku istnienia Wydziału, przekroczy 15 000. 

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych absolwentów. Wielu z nich osiąga sukcesy, zmienia świat i pomaga innym. Oto kilka historii: 

Anna Januszkiewicz

Adam Kszczot

Milena Kabza

Maciej Gałecki

Michał Bielecki

Sławomir Kierner

Cezary Stacewicz

Zajęcia z absolwentami 

Wydział organizuje specjalne zajęcia prowadzone przez absolwentów, na których dzielą się oni swoją wiedzą i doświadczeniem, przedstawiają swoją ścieżkę kariery, to czym zajmują się obecnie oraz udzielają porad studentom.  

Zaangażowanie absolwentów pomaga nawiązywać i utrzymać kontakty oraz stanowi element koncepcji life-long learning zakładającej, dalszą edukację, po ukończeniu studiów.