W dniu 21 kwietnia 2022 r. rozpoczynamy spotkania pod nazwą „Czwartki Jakości”. Jest to wydarzenie organizowane przez Zakład Jakości i Transferu Technologii we współpracy z jednostką TÜV NORD. Wydarzenie będzie miało charakter cykliczny – minimum jedno spotkanie raz na kwartał.

„Czwartki Jakości” to cykl spotkań seminaryjnych opartych na formule tzw. „obiadów czwartkowych” wydawanych przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W epoce oświecenia były to spotkania polskich intelektualistów, podczas których na Zamku Królewskim dyskutowano w nauce i sztuce. Cykl spotkań pod tym szyldem, który wraca po kilku latach nieobecności do Łodzi, stanowi rozwinięcie umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Organizacji i Zarządzania a jednostką certyfikującą TÜV NORD Polska.

„Czwartki jakości” w swoim założeniu mają być pomostem pomiędzy światem nauki i biznesu, podczas których będzie poruszana szeroko rozumiana tematyka jakościowa. Nie zabraknie też spotkań branżowych, ukierunkowanych na konkretne gałęzie produkcji i usług. Tematyka spotkań będzie dostosowana do potrzeb i oczekiwań uczestników. Liczymy, że spotkania te staną się miejscem przekazywania wiedzy,  wymiany doświadczeń, wzajemnych dyskusji oraz nawiązywania ciekawych relacji biznesowych.

Pierwszy “Czwartek Jakości”:

Kiedy? – 21.04.2022r.

O której? – 12:00

Gdzie? – Aula Wydziału OiZ PŁ (329); Kampus B, Budynek B9, ul. Wólczańska 215/Aleje Politechniki 8

Jak długo? – ok. 2h

Tematy prezentacji:

1) „Czy jesteś gotowy na cyberatak? Analiza przypadku” – Przemysław Szczurek (trener TÜV NORD)

2) „Zarządzanie ryzykiem w obliczu zmian klimatu wg ISO 14090” – Mariusz Gołąb (trener TÜV NORD)

Osoby chętne do udziału w Czwartku Jakości, proszone są o przesłanie treści:
Zgłaszam udział w Czwartku Jakości w dniu 21.04.2022″ + Imię i Nazwisko osoby uczestniczącej.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: joanna.mnich@p.lodz.pl