Dziekanat 
Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
ul. Piotrkowska 266 
90-924 Łódź 
tel. (42) 631 36 85, (42) 631 32 64
w8w8d@adm.p.lodz.pl  

Godziny otwarcia Dziekanatu

Kierownik Dziekanatu 


mgr Izabela Grabowska
Pokój 53 
Adres e-mail:
w8w8d@adm.p.lodz.pl
izabela.grabowska@p.lodz.pl  
Kierowanie zespołem Dziekanatu.

Sekretariat Dziekana


mgr Alicja Musiał-Paczkowska
Pokój 54 
Telefon: (42) 631 37 68 
Adres e-mail:
alicja.musial-paczkowska@p.lodz.pl  
Prowadzenie Sekretariatu Dziekana.

Obsługa studentów, dyplomantów i absolwentów

Dziekanatmgr Adriana Balter
Pokój 47 
Telefon: (42) 631 32 64 
Adres e-mail:
adriana.balter@p.lodz.pl  
Studia niestacjonarne I stopnia: zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria zarządzania, papiernictwo i poligrafia 
Studia niestacjonarne II stopnia: zarządzanie,
zarządzanie i inżynieria produkcji, papiernictwo i poligrafia 

mgr inż. Elżbieta Klonowska 
Pokój 47 
Telefon: (42) 631 36 85 
Adres e-mail: 
elzbieta.klonowska@p.lodz.pl  
Studia stacjonarne I stopnia: logistyka, inżynieria bezpieczeństwa pracy; zarządzanie i inżynieria produkcji.  
Studia stacjonarne II stopnia: zarządzanie i inżynieria produkcji, papiernictwo i poligrafia.  

mgr Elżbieta Olszewska
Pokój 47 
Telefon: (42) 631 36 85 
Adres e-mail: 
elzbieta.olszewska@p.lodz.pl  
Studia stacjonarne I stopnia: zarządzanie lic., inżynieria zarządzania, zarządzanie – management (studia w jęz. angielskim), papiernictwo i poligrafia.
Studia stacjonarne II stopnia: zarządzanie. 


mgr Małgorzata Zylberberg
Pokój 46 
Telefon: (42) 631 33 69 
Adres e-mail: 
malgorzata.zylberberg@p.lodz.pl  

Pomoc materialna i stypendia.

mgr Izabela Purtak-Andrysiak
Pokój 48A 
Telefon: (42) 631 36 86 
Adres e-mail:
izabela.purtak-andrysiak@p.lodz.pl
Organizacja procesu dyplomowania, przygotowanie dyplomów i suplementów. Absolwenci. Archiwizowanie teczek absolwentów.
Dodatkowo obsługa studentów Kolegium Logistyki.

mgr Joanna Soboń-Bobka
Pokój 48A 
Telefon: (42) 631 36 86 
Adres e-mail:
joanna.sobon-bobka@p.lodz.pl
Organizacja procesu dyplomowania, przygotowanie dyplomów i suplementów. Absolwenci. Archiwizowanie teczek absolwentów.

Obsługa procesu kształcenia 

Programy studiów, rozliczanie pensum dydaktycznego (studia stacjonarne). Obsługa Rady Kierunku Zarządzanie, Inżynieria zarządzania.
mgr Małgorzata Guminiak 
Pokój 48a 
Telefon: (42) 631 36 89 
Adres e-mail: 
malgorzata.guminiak@p.lodz.pl  
Programy studiów, planowanie zajęć dla studiów niestacjonarnych, rozliczanie pensum dydaktycznego – studia niestacjonarne. Obsługa Rady kierunku Zarządzanie
i inżynieria produkcji.

mgr Edyta Jacoń (z d. Michałowska)
Pokój 48a 
Telefon: (42) 631 36 89 
Adres e-mail: 
edyta.jacon@p.lodz.pl  
Planowanie zajęć dla studiów stacjonarnych, wewnętrzna obsługa studiów podyplomowych.
mgr Ewa Brola 
Pokój 48a 
Telefon: (42) 631 36 86 
Adres e-mail:  
ewa.brola@p.lodz.pl  

Sprawy naukowe 


mgr Justyna Lotka 
Pokój 5 
Telefon: (42) 631 37 65 
Adres e-mail: 
justyna.lotka@p.lodz.pl    
Sprawozdawczość w zakresie nauki, grantów, publikacji. Współpraca administracyjna z ISD PŁ. Obsługa doktoratów w trybie eksternistycznym. Obsługa Rady dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości. Obsługa Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie Nauki
o zarządzaniu i jakości

mgr Iwona Meler
Pokój 5 
Telefon: (42) 631 37 65 
Adres e-mail: 
iwona.meler@p.lodz.pl    
Sprawozdawczość w zakresie nauki, grantów, publikacji.
Współpraca administracyjna z ISD PŁ.

Sprawy administracyjno-finansowe 

Zamówienia publiczne, administrowanie budynkami Wydziału, obsługa finansowa.
mgr Małgorzata Michalak 
Pokój 11 
Telefon: (42) 631 37 52 
Adres e-mail: 
malgorzata.michalak@p.lodz.pl  
Obsługa finansowa Wydziału.
mgr Monika Bojanowska 
Pokój 11 
Telefon: (42) 631 37 52 
Adres e-mail: 
monika.bojanowska@p.lodz.pl  

Obsługa techniczno-informatyczna 

Obsługa techniczno-informatyczna w budynkach przy ul. Piotrkowskiej 266.
mgr Michał Bolimowski 
Pokój 44 
Telefon: (42) 631 37 58 
Adres e-mail: 
michal.bolimowski@p.lodz.pl  
Obsługa techniczno-informatyczna w budynkach przy ul. Piotrkowskiej 266.
mgr Jacek Komorowski
Pokój 44 
Telefon: (42) 631 37 58 
Adres e-mail:  
jacek.komorowski@p.lodz.pl  
Obsługa techniczno-informatyczna w budynku Wydziału przy ul. Wólczańskiej 215.
mgr Dariusz Hryniewiecki
Pokój 44 
Telefon: (42) 631 37 58 
Adres e-mail: 
daruisz.hryniewiecki@p.lodz.pl