Strategia Wydziału Organizacji i Zarządzania wpisuje się  
w Strategię Rozwoju Politechniki Łódzkiej na lata 2020 – 2025  
i polega na stopniowej oraz konsekwentnej realizacji koncepcji  

SAIL 

„S” jak Science, Staff i Students 
„A” jak Awareness, Agility i Accountability 
„I” jak Internationalization, Innovativeness i Infrastructure 
„L” jak Learning, Linkage i Leadership 

Wizja strategiczna Wydziału 

“CAŁA NAPRZÓD” !!! 

W 2025 roku Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej będzie ośrodkiem badawczo-dydaktycznym o wyraźnej tożsamości, łączącym zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania z nowoczesną techniką i technologią, zakotwiczy na stałe wśród najlepszych ośrodków badawczo-dydaktycznych na mapie Polski, wzmacniając także swoją pozycję na arenie międzynarodowej. 

Misja Wydziału 

Wspieranie wolności, profesjonalizmu, kreatywności i partnerstwa w nauce, kształceniu i współdziałaniu z otoczeniem krajowym i międzynarodowym. 

Pobierz Strategię Rozwoju Wydziału na lata 2020-2025