portret dziekana wydziałuDZIEKAN prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
Telefon: (42) 631 37 68 
Adres e-mail:  deanmngmt@adm.p.lodz.pl  
GODZINY PRZYJĘĆ: 
PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA GODZ. 13:30  
– po wcześniejszym umówieniu się przez sekretariat dziekana – tel. (42) 631 37 68
lub e-mail: alicja.musial-paczkowska@p.lodz.pl
PRODZIEKAN DS. ROZWOJU dr hab. Małgorzata Koszewska, profesor uczelni
Telefon: (42) 631 33 68
Adres e-mail:  malgorzata.koszewska@p.lodz.pl 
GODZINY PRZYJĘĆ:  
po wcześniejszym  umówieniu się przez sekretariat  dziekana – tel. (42) 631 37 68
lub e-mail: alicja.musial-paczkowska@p.lodz.pl
PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA dr inż. Katarzyna Boczkowska
Telefon: (42) 631 37 51 
Adres e-mail:  katarzyna.boczkowska@p.lodz.pl  
GODZINY PRZYJĘĆ:
po wcześniejszym  umówieniu się przez sekretariat  dziekana – tel. (42) 631 37 68
lub e-mail: alicja.musial-paczkowska@p.lodz.pl
PRODZIEKAN DS. STUDENCKICHdr inż. Sylwia Flaszewska
Telefon: (42) 631 37 51 
Adres e-mail:  sylwia.flaszewska@p.lodz.pl 
GODZINY PRZYJĘĆ: 
sprawdź