KONFERENCJA MASEP 2023

XIV KONFERENCJA NAUKOWA – POMIAR I OCENA ZJAWISK SPOŁECZNYCH I EKONOMICZNYCH – MASEP 2023

W dniach 29 listopada - 1 grudnia 2023 roku odbędzie się XIV KONFERENCJA NAUKOWA – POMIAR I OCENA ZJAWISK SPOŁECZNYCH I EKONOMICZNYCH – MASEP 2023

Organizatorami konferencji są Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. 

Konferencja będzie stanowiła forum wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z zastosowaniem metod ilościowych do oceny współczesnych problemów ekonomicznych i społecznych. Najbliższa konferencja jest czternastą edycją spotkań naukowców i praktyków zajmujących się metodologicznymi aspektami społecznych i ekonomicznych wyzwań współczesnego świata, w tym funkcjonowaniem sektorów gospodarki, aktywnością ekonomiczną oraz jakością życia ludności.

Istotnym punktem wydarzenia będą także sesje gościnne, do organizacji których serdecznie zapraszamy. Organizacja gościnnej sesji tematycznej to możliwość aktywnej partycypacji w określeniu kierunków i obszarów dyskusji naukowej prowadzonej w ramach konferencji MASEP 2023.

Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na następujących zagadnieniach: 

  1. Kraje europejskie wobec kryzysu gospodarczego i społecznego; 
  2. Zrównoważony rozwój; 
  3. Innowacyjność;
  4. Rynek pracy i warunki pracy; 
  5. Starzenie się ludności;
  6. Gospodarka żywnościowa.

Strona konferencji:  https://www.uni.lodz.pl/masep

Szczegóły w załączniku.

Załączniki
Image
MASEP_logo
Document

Strona dziala - zabbix