Gala Absolwentów i Biznesu

birety w górę
Treść (rozbudowana)
Gala 2023/2024

Informacje o Gali Absolwentów i Biznesu 2023/2024 

wkrótce

0
Gala 2022/2023

 Pierwsza Gala Absolwentów i Biznesu Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej odbyła się w dniu 12 stycznia 2024 roku w Sali Widowiskowej Politechniki Łódzkiej.

W Gali wzięło udział blisko 200 osób, w tym: absolwenci naszego Wydziału, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2022/2023, przedstawiciele władz PŁ, włodarze miasta Łódź oraz goście związani ze światem nauki i biznesu. Po wystąpieniach Pana Kanclerza Włodzimierza Fisiaka, Pana Prorektora ds. Rozwoju prof. Pawła Strumiłło oraz Pani Dziekan Wydziału OiZ prof. dr hab. inż. Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej zostały wręczone podziękowania dla biznesu za dotychczasową współpracę. Podziękowania za efektywną współpracę otrzymali członkowie Rady Biznesu oraz Klub 500. 

Następnie ogłoszono wyniki konkursu w 4 kategoriach: „Współpraca w zakresie badań naukowych”, „Największa liczba zrealizowanych prac dyplomowych w latach 2012÷2023”, „Zatrudnianie absolwentów” oraz „Partner biznesowy roku 2023”.

Wyróżnienia otrzymali:

- w kategorii współpraca w zakresie badań naukowych​: Grupa Pietrucha,
- w kategorii największa liczba zrealizowanych w firmie prac dyplomowych w latach 2021-2023​: DOZ S.A. Direct Sp. K.,
- w kategorii zatrudnianie absolwentów WOIZ firmy średnie:​ BROWIN,
- w kategorii zatrudnianie absolwentów WOIZ firmy duże​: Corning Optical Communications.

Firma Corning otrzymała także studenckie wyróżnienie „PARTNER BIZNESOWY 2023".

Nie mogło się też obyć bez wyróżnień dla pracowników OiZ – tym razem w 3 kategoriach: „Kompas akademicki 2023”, „Zawsze dla nas 2023” oraz „Kiler roku 2023”.

Absolwenci WOiZ przyznali w głosowaniu:

- Statuetkę „AKADEMICKI KOMPAS”​ docentowi Markowi Sekiecie,
- Statuetkę „KILER ROKU”​ dr Adamowi Depcie,
- Statuetkę „ZAWSZE DLA NAS” dr Sebastianowi Bakalarczykowi.

Następnie uwaga wszystkich została zwrócona na naszych absolwentów. Na początku wręczone zostały statuetki dla najlepszych z nich, w minionym roku akademickim, tj. 2022/2023.

Najlepszymi absolwentami WOIZ roku akademickiego 2022/2023 są: Maria Adamkiewiczcz, Julia Gruszczyńska, Zuzanna Kwapisz, Magdalena Durys, Kamil Wysocki, Kinga Wiśniewska, Joanna Gwiazdowicz, Klaudia Świątek, Andrzej Grabowski.

Dalej przedstawiono wszystkich absolwentów roku akademickiego 2022/2023 oraz wręczono obecnym  certyfikaty ukończenia studiów. Nie obyło się bez wspólnego wyrzucania do góry biretów, salw śmiechu i wyrazów radości.

Galę zakończył występ Chóru Politechniki Łódzkiej, który do śpiewania zachęcił wszystkich zgromadzonych.

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

 

Image
rada biznesu2
Image
kompas
Image
studenci1
Image
zdjęcie gala
Image
studenci w togach

 

 

Image
rada biznesu
Image
kiler
Image
studenci2
Image
zdjęcie gala2

 

 

Image
Klub 500
Image
zawsze dla nas
Image
studenci3
Image
władza ze studentami w togach

 

 

0

Strona dziala - zabbix