„Czwartek z Praktyką"

Data dodania
Kategorie

W dniu 20.06.2024 na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ odbyło się zorganizowane przez Zakład Jakości i Transferu Technologii kolejne spotkanie z cyklu Czwartki z praktyką.

Image

W spotkaniu brali udział przedstawiciele świata biznesu reprezentujący m.in firmy: BROWIN, DOZ DIRECT, Dradura Polska, MLEKPOL SM, Sabert Poland, Pupil Foods, Zahir &Zahid, Medden, Sulfidowo, Legs, ZIMNY, UOKiK i ZWIK Łódź SP z o.o.
Swoimi doświadczeniami w zakresie szerzenia praktyk jakościowych podzieliła się firma LUMILEDS POLAND SA. Intrygujące wprowadzenie w tematykę siedmiu zasad zarządzania jakością w powiązaniu z praktyka biznesową zaprezentował dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ.
W głównej części spotkania Bartłomiej Pluta Kierownik jakości oraz Joanna Szkudlarek Menadżer projektu Działu Jakości Lumileds Poland SA  opowiadali o programie QIC (Quality Improvement Competition), czyli Współzawodnictwie Zespołów Jakościowych, który jest częścią globalnego Systemu Zarządzania Jakością organizacji LUMILEDS.
Celem tej inicjatywy jest promowanie podejścia ciągłego doskonalenia i docenianie pracowników. Program QIC jest zbudowany na trzech elementach dzielenie się wiedzą, nauka i docenianie sukcesów.
Program QIC w firmie Lumileds już od ponad 20 lat jest realizowany w corocznym cyklu i wszyscy pracownicy w organizacji są zachęcani do uczestnictwa w programie.
Z perspektywa uczestnika QIC daje możliwości do nauki nowych umiejętności i umożliwia zdobycie nowych doświadczeń. QIC jest również wyzwaniem dającym dużo frajdy i poczucia spełnienia.
Z perspektywy firmy projekty QIC pomagają Lumileds doskonalić wszystkie procesy biznesowe i umożliwiają podnoszenie kompetencji pracowników.
QIC umożliwia wdrażanie i promowanie Wartości Lumileds tj. Uczciwości, Współpracy, Innowacyjności, Troski o klientów, Realizacji zobowiązań i  Jakości.
Przebieg programu QUC jest kilkuetapowy. W fazie eliminacji lokalnych biorą udział wszystkie zarejestrowane zespoły (120-200), z których w eliminacjach zostaje wyłonionych od 15 do 18 zespołów do finałów lokalnych. Tegoroczne finały odbyły się w kwietniu a w składzie komisji konkursowej zasiadał Prezes firmy, Menedżer jakości, Dyrektor HR, Zakupów oraz ekspert z Politechniki Łódzkiej. Zwycięski projekt bierze corocznie udział w finałach światowych programu QIC, gdzie prezentowane są najlepsze pomysły z poszczególnych zakładów.
Uczestnicy spotkania jakościowego mieli możliwość zapoznania się ze zwycięskim projektem tegorocznej edycji zawodów.

Image
Image
Image
Image

Strona dziala - zabbix