Sukces Młodego Naukowca

Data dodania
Kategorie

Dr Konrad Kulikowski z naszego Wydziału otrzymał stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców

Image

Laureat stypendium, dr Konrad Kulikowski prowadzi badania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, koncentrując się na dwóch zagadnieniach: przejrzystości wynagrodzeń oraz roli funkcjonowania poznawczego pracowników w środowisku zawodowym.

Jest psychologiem pracującym w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości, adiunktem w Instytucie Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Zainteresowania badawcze obejmują funkcjonowanie człowieka w środowisku zawodowym, a w szczególności zaangażowanie i wypalenie zawodowe pracowników, zarządzanie efektywnością wynagrodzeń, funkcjonowanie poznawcze pracowników, a także problematykę zarządzania instytucjami szkolnictwa wyższego.

Współpracuje z najstarszą polską firmą doradczą HR, pisząc książki i artykuły dla praktyków zarządzania zasobami ludzkimi. Promuje ideę zarządzania zasobami ludzkimi opartego na dowodach, pisząc na blogu: Evidence-Based HRopens in new window. Jego badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

Więcej na Laureaci stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców | Nasze sukcesy | Politechnika Łódzka (lodz.pl)

Serdecznie Gratulujemy !!!

 

 

Strona dziala - zabbix