ZiIP => Zarządzanie produkcją - nowy kierunek na studiach II stopnia

Data dodania 05/05/2023 - 08:38
Kategorie

Kierunek Zarządzanie Produkcją jest kontynuatorem bardzo dobrze ocenianego kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Image
 

 Zarządzanie produkcją 


Jednostka prowadząca kierunek: 

Wydział Organizacji i Zarządzania

Stopień studiów: 

II stopnia

Tryb studiów: 

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Język wykładowy: 

polski

Otrzymywany tytuł: 

magister

Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 1,5 roku
Studia niestacjonarne: 2 lata

Opis kierunku: 

Kierunek Zarządzanie produkcją łączy w sobie wiedzę i umiejętności menedżerskie ze znajomością funkcjonowania procesów produkcyjnych i usługowych w zmieniających się warunkach rynkowych.

Jeżeli w najbliższej przyszłości chciałbyś:

 • specjalizować się w kompleksowej organizacji systemów produkcyjnych we współczesnych realiach gospodarczych,
 • nabyć umiejętność dostosowywania sposobu zarządzania systemami produkcyjnymi do aktualnych trendów,
 • zasilić kadry zdolne do twórczego i aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym i społecznym w dobie gospodarki opartej na wiedzy,
 • angażować się w proces zbierania danych w przedsiębiorstwach oraz innych instytucjach, niezbędnych do realizacji prowadzonych projektów biznesowych i badań naukowych,
 • uzyskać umiejętności wykorzystywania metod i technik służących do przeprowadzenia analizy i oceny zasobów przedsiębiorstwa oraz opracowywania strategii działania i rozwoju,
 • podjąć pracę w zakresie analiz i opracowań organizacyjnych, technicznych, konstrukcyjnych oraz projektowania procesów produkcyjnych i usługowych,
 • przygotować się do pełnienia funkcji organizatorskich na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem, podejmowania zadań menedżerskich w działalności produkcyjnej, usługowej, doradczej, projektowej, badawczej itp.

to jest to kierunek przygotowany z myślą o Tobie.

Specjalności: 

zarządzanie produkcją w INDUSTRY 4.0
produkty i procesy w gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ)
zarządzanie jakością w łańcuchu dostaw

Co zyskujesz: 

 • kompetencje niezbędne do planowania i realizacji prac badawczych i rozwojowych oraz wdrażania ich efektów,
 • przygotowanie do analizy różnych zbiorów danych wykorzystywanych do oceny procesów wytwórczych, logistycznych i jakościowych,
 • umiejętność doboru odpowiednich metod i narzędzi w analizie i ocenie systemów produkcyjnych,
 • umiejętność projektowania i racjonalizacji systemów produkcyjnych,
 • umiejętność analizy i oceny złożonych problemów oraz opracowywanie i wdrażanie rozwiązań.

Współpraca, praktyki i staże: 

 • Corning Optical Communications Polska Sp. z o.o.
 • Hydro Extrusion Poland sp. z o.o.
 • AWP Nordic Products Sp. z o.o.
 • Browin Sp. z o.o. Sp. k.
 • BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
 • Delia Cosmetics
 • DELL Products
 • DOZ Direct
 • Flex
 • Hitachi Energy
 • Infosys
 • JTI (Japan Tobacco International)
 • LUMILEDS Poland S.A.
 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
 • MIRBUD S.A.
 • MITMAR Sp. z o.o.
 • Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
 • Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o.
 • VEOLIA Energia Łódź S.A.
 • Wielton S.A.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu

Perspektywy zawodowe: 

 • kierowanie zespołami pracowniczymi,
 • prowadzenie własnych firm produkcyjnych, usługowych czy też produkcyjno-handlowych,
 • zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie,
 • określanie wydajności pracy,
 • wdrażanie rozwiązań związanych z Industry 4.0,
 • zarządzanie procesami w Gospodarce Obiegu Zamkniętego (GOZ),
 • zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • analiza danych związanych z procesami produkcyjnymi i usługowymi,
 • inżynieria jakości i kontrola przebiegu procesów produkcyjnych.


Czy wiesz, że?

Odpowiednie zaplanowanie i zorganizowanie procesów produkcyjnych to kluczowe czynniki sukcesu wielu firm?

Obecnie w Polsce jest aktywnych 2,62 mln firm. Prawie połowa to przedsiębiorstwa z sektora przemysłowego. W regionie łódzkim funkcjonuje ponad 100 dużych, międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, kadrę menedżerską tych firm w znacznym stopniu stanowią absolwenci Wydziału Organizacji i Zarządzania.

 

Zapraszamy!

Strona dziala - zabbix