KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PRACY ZALEŻY OD CIEBIE 11.06.2024 R.

 

„Od pracy fabrycznej do pracy platformowej”


ORGANIZATORZY:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Politechnika Łódzka Wydział Organizacji i Zarządzania
 

TERMIN KONFERENCJI:

11.06.2024 r. godz. 9.00-15.00 


MIEJSCE KONFERENCJI:

Politechnika Łódzka: Zatoka Sportu (sala konferencyjna), Al. Politechniki 10

 

CELE KONFERENCJI: 
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych
  • propagowanie rozwiązań eliminujących zagrożenia przy użytkowaniu maszyn i urządzeń technicznych
  • prezentacja praktycznych rozwiązań w zakresie wyposażenia technicznego maszyn i urządzeń technicznych

ODBIORCY: 

Adresatami konferencji są środowiska akademickie i przedstawiciele organów państwowych, stowarzyszeń, Społecznej Inspekcji Pacy, służb BHP, działów hr, instytucji, przedsiębiorstw, urzędów i innych środowisk związanych z tematyką dotyczącą maszyn i urządzeń technicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 


PROGRAM WYDARZENIA: 

Program wydarzenia obejmuje dyskusje panelowe, rozmowy ze specjalistami z różnych środowisk oraz wystąpienia ekspertów, które są niezwykle istotne z punktu widzenia wyzwań technicznych, organizacyjnych, społecznych i naukowych w zakresie obecnych trendów w szeroko rozumianym bezpieczeństwie pracy. 

Prelegentami na konferencji będą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Urzędu Dozoru Technicznego, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Klastra ICT, Klastra LODZistics, Instytutu Medycyny Pracy. 

Szczegółowy program wydarzenia w formacie pdf

slider konferencja bhp''

 

BEZPIECZEŃSTWO PRACY ZALEŻY OD CIEBIE

„Od pracy fabrycznej do pracy platformowej”
Data: 11.06.2024
Godziny: 9:00–15:00
Miejsce: Politechnika Łódzka: Zatoka Sportu (sala konferencyjna)
Al. Politechniki 10
Łódź


Konferencja ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny. 
Liczba miejsc uczestnictwa w konferencji jest ograniczona. 

Zapisy zakończone. Limit miejsc został wyczerpany.

 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: 

Marcin Grzelak, Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi
 

Członkowie:

Katarzyna Boczkowska, Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ  

Marta Boguszewska, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Dariusz Bończak, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi 

Piotr Bończak, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Konrad Niziołek, Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ 

Marek Sekieta, Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ

Małgorzata Tylman, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi  

Justyna Lotka, Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ 

Iwona Meler, Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ 

 

ORGANIZATORZY:

 

 

 

Image
logo pip

 

logo OiZ
logo pł

 

 

 


PARTNERZY:

 

 

Image
LOGO CIOP
udt

 

logo IMP

 

Image
logo lodzistics

 

 

Image
logo klaster ICT

 

Image
logo bhp zielone

 

Image
logo bhp niebieskie

 


 

 

Załączniki
Image
uczestnicy konferencji
Image
konferencja bhp wystąpienia
Image
panel dyskusyjny
Image
zaproszeni goście
Image
konferencja bhp wystąpienia
Image
stoiska wystawców

Strona dziala - zabbix