KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PRACY ZALEŻY OD CIEBIE 6.06.2023 R.

„Quo vadis humanitate? – priorytetem bezpieczeństwo”


ORGANIZATORZY:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Politechnika Łódzka Wydział Organizacji i Zarządzania
 

TERMIN KONFERENCJI:

6.06.2023 r. godz. 9.00-14.00 


MIEJSCE KONFERENCJI:

Politechnika Łódzka: Zatoka Sportu (sala konferencyjna), Al. Politechniki 10

 

CELE KONFERENCJI: 
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych
  • propagowanie rozwiązań eliminujących zagrożenia przy użytkowaniu maszyn i urządzeń technicznych
  • prezentacja praktycznych rozwiązań w zakresie wyposażenia technicznego maszyn i urządzeń technicznych

ODBIORCY: 

Adresatami konferencji są środowiska akademickie i przedstawiciele organów państwowych, stowarzyszeń, Społecznej Inspekcji Pacy, służb BHP, działów HR, instytucji, przedsiębiorstw, urzędów i innych środowisk związanych z tematyką dotyczącą maszyn i urządzeń technicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 


PROGRAM WYDARZENIA: 

Program wydarzenia obejmuje dyskusje panelowe, rozmowy ze specjalistami z różnych środowisk oraz wystąpienia ekspertów, które są niezwykle istotne z punktu widzenia wyzwań technicznych, organizacyjnych, społecznych i naukowych w zakresie obecnych trendów w szeroko rozumianym bezpieczeństwie pracy. 

Prelegentami na konferencji będą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Urzędu Dozoru Technicznego, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Klastra ICT, Klastra LODZistics, Instytutu Medycyny Pracy. 

Szczegółowy program wydarzenia w formacie pdf jest TUTAJ 

 

Image
logo konferencji


BEZPIECZEŃSTWO PRACY ZALEŻY OD CIEBIE

„Quo vadis humanitate? – priorytetem bezpieczeństwo”
Data: 6.06.2023
Godziny: 9:00–14:00
Miejsce: Politechnika Łódzka: Zatoka Sportu (sala konferencyjna)
Al. Politechniki 10
Łódź

 


Konferencja ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny. 
Liczba miejsc uczestnictwa w konferencji jest ograniczona. Uczestnictwo po uprzednim zarejestrowaniu się i potwierdzeniu obecności do dnia 01.06.2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 
QRCode dla Formularz zgłoszeniowy

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: 

Marcin Grzelak, Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi
 

Członkowie:

Katarzyna Boczkowska, Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ  

Marta Boguszewska, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Dariusz Bończak, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi 

Konrad Niziołek, Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ 

Marek Sekieta, Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ

Małgorzata Tylman, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi  

Justyna Lotka, Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ 

Iwona Meler, Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ 

 

ORGANIZATORZY:

  

Image
logo PIP

 

logo OiZ
Image
logo PŁ2

 


PARTNERZY:
Image
logo UDT

 

Image
lodzki klaster ict

 

 

 

Image
LOGO CIOP

 

 

 

 

Image
logo_lodzistics


 

 

Strona dziala - zabbix