Egzamin kompetencyjny zapisy na I termin

Data dodania 05/05/2023 - 09:16
Kategorie

dotyczy kierunku ZiIP I i II stopnia

Drodzy Studenci, 

przed Wami egzamin kompetencyjny. Będziesz mogła/mógł do niego przystąpić tylko jeśli uzyskałaś/uzyskałeś wszystkie zaliczenia z wcześniejszych semestrów niż dyplomowy, z wyłączeniem obowiązkowych praktyk zawodowych i przedmiotów, których zaliczenie dokonywane jest wpisem „zal”. 

Harmonogram egzaminów oraz inne, ważne informacje dotyczące egzaminu kompetencyjnego dostępne są na stronie wydziału w zakładce Studenci: 
https://woiz.p.lodz.pl/studenci/plan-zajec-harmonogram-sesji-egzamin-kompetencyjny/egzamin-kompetencyjny 

Informujemy, że w dniu 08.05.2023 r. (poniedziałek) od godz. 12:00 uruchomione zostaną zapisy na pierwszy termin egzaminu kompetencyjnego.
Zapisy zakończone zostaną w dniu 12.05.2023 r. (piątek) o godz. 12:00.  

Zapisy odbywają się poprzez platformę WIKAMP, link do zapisów zostanie wysłany na pocztę email.  

Zapisy na egzamin kompetencyjny wiążą się z określonymi limitami miejsc. Przygotowane limity powinny dać wszystkim Państwu możliwość podejścia do egzaminu w dwóch pierwszych (z trzech dostępnych) terminów: 

I i II termin: 
  • studia stacjonarne 31.05.2023 r. (środa) i 27.06.2023 r. (wtorek) 

ZiIP I stopnia – limit 24 osoby 
ZiIP II stopnia – limit 18 osób  
Gestion & Technology – limit 6 osób 
Business & Technology - limit 12 osób 

  • studia niestacjonarne (sobota) 03.06.2023 r. i 01.07.2023 r.  

ZiIP I stopnia – limit 18 osób 
ZiIP II stopnia – limit 30 osób 

III termin: 
  • 16.09.2023 r. (sobota) – termin wspólny dla wszystkich kierunków i form studiów 

 

dr inż. Katarzyna Szymańska 
Prodziekan ds. studenckich 

Strona dziala - zabbix