Godziny dziekańskie w dn. 23.05.23 i 31.05.23 w godz. 8-16

Data dodania 17/05/2023 - 13:22
Kategorie

..

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie paragrafu 9 ustęp 7 Regulaminu Studiów w PŁ, ze względu na egzamin kompetencyjny, ustanawiam w dniach 23 maja i 31 maja br., w godz. 8-16, godziny dziekańskie (wolne od zajęć dydaktycznych). Informacja dotyczy wszystkich studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ, także tych studiujących w ramach IFE.  
Informacja nie odnosi się do studentów CPP.

Prodziekan ds. studenckich 
dr inż. Katarzyna Szymańska

Strona dziala - zabbix