Konferencja Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie 3.06.2022 r.

Człowiek + Maszyna = Niebezpieczna relacja?


ORGANIZATORZY:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Politechnika Łódzka Wydział Organizacji i Zarządzania
 

TERMIN KONFERENCJI:

3.06.2022 r. godz.9.00-14.30 


MIEJSCE KONFERENCJI:

Politechnika Łódzka, Budynek Trzech Wydziałów B-9 aula F-10 , Łódź ul. Wólczańska 215

 

CELE KONFERENCJI: 

  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych
  • propagowanie rozwiązań eliminujących zagrożenia przy użytkowaniu maszyn i urządzeń technicznych
  • prezentacja praktycznych rozwiązań w zakresie wyposażenia technicznego maszyn i urządzeń technicznych


ODBIORCY: 

Adresatami konferencji są środowiska akademickie i przedstawiciele organów państwowych, stowarzyszeń, Społecznej Inspekcji Pacy, służb BHP, instytucji, przedsiębiorstw, urzędów i innych środowisk związanych z tematyką dotyczącą maszyn i urządzeń technicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 


PROGRAM WYDARZENIA: 

Program wydarzenia obejmuje dyskusje panelowe, rozmowy ze specjalistami z różnych środowisk oraz wystąpienia ekspertów, które są niezwykle istotne z punktu widzenia wyzwań technicznych, organizacyjnych, społecznych i naukowych w zakresie obecnych trendów w szeroko rozumianym bezpieczeństwie pracy. 

Prelegentami na konferencji będą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Politechniki Łódzkiej, Urzędu Dozoru Technicznego, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, TÜV NORD, Siemens. 

Szczegółowy program wydarzenia w formacie pdf jest TUTAJ 

 

Image
logo konferencji


BEZPIECZEŃSTWO PRACY ZALEŻY OD CIEBIE

Człowiek + Maszyna = Niebezpieczna relacja?
Data: 3.06.2022
Godziny: 9:00–14:30
Miejsce: Budynek Trzech Wydziałów "Lodex" B9
ul. Wólczańska 215
Łódź

 

 

Materiały z konferencji dostępne na dole strony.

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

Przewodniczący: 

Marcin Grzelak, Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi
 

Członkowie:

Katarzyna Boczkowska, Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ  

Marta Boguszewska, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Dariusz Bończak, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi 

Konrad Niziołek, Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ 

Marek Sekieta, Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ

Małgorzata Tylman, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi  

Justyna Lotka, Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ 

Iwona Meler, Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ 

 


 

 

Image
PIP

 

 

Image
udt

 

Image
OIZ 180x160

 

 

Image
ciop


 

Image
logo PŁ

 

 

Strona dziala - zabbix