Rada ds. Stopni Naukowych

Rada do Spraw Stopni Naukowych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości została powołana na mocy Statutu Politechniki Łódzkiej (§15 Uchwały Nr 88/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 10 lipca 2019 r.) oraz Uchwały Nr 120/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Rad do spraw Stopni Naukowych na pierwszą kadencję

Zadaniem Rady jest prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości. 

Skład osobowy Rady:

Przewodniczący: prof. dr hab. Jacek Otto
Z-ca Przewodniczącego: prof. dr hab. Filip Chybalski

Członkowie:

Strona dziala - zabbix